ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੀ !

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ।।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ ।।

ਸਚੁ ਖੋਜ ਅਕੈਡਮੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਐਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੁ ਖੋਜ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਚੁ ਖੋਜ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੀ ।

ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਚੁ ਖੋਜ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ।
ਸਚੁ ਖੋਜ ਅਕੈਡਮੀ

Categories Uncategorized

2 thoughts on “ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੀ !

  1. Thank you for the alert!
    🙏🏽

    Sent from my iPhone

    >

  2. ਜੀ Sent from my Verizon, Samsung Galaxy smartphone

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close