ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

ਮੈਂ ੨੦੧੫ ਤੋਂ ਯੂ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਸਚੁ ਖੋਜ ਅਕੈਡਮੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ।

ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਬਾਲਾ, ਭਾਰਤ

Advertisements
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close