ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ॥

ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖ ਰੋਜ਼ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ । ਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ੯ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਾਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਦਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਦਾਸ ਸਚੁ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਚੁ ਖੋਜ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਚੁ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਚੁ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਚੁ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ।

ਦਾਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ।

ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਚੁ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਦਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਚੁ ਖੋਜ ਅਕੈਡਮੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ॥

ਦਾਸ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਨਈ

Advertisements
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close